Jelisaveta Vilotic

Psiholog

Školski psiholog-stručni saradnik, OŠ“Drinka Pavlović“ Beograd

Učešće na akreditovanim programima stručnog usavršavanja

 1. Aktivno učenje/nastava Od 1995. God Instruktor bazičnih i supervizijskih seminara Učesnik seminara
 2. Participacija mladih 2008/2009 Voditelj
 3. Alternativa nasilju 2009/2010., 2010/2011 Koautor, voditelj, koordinator
 4. Škola roditeljstva2009/2010, 2010/2011Koautor, voditelj, koordinator
 5. Porodično/partnersko nasilje / akreditovan od Zdravstvenog saveta za zdravstvene radnike/2009/2010, 2010/2011Koautor, voditelj
 6. Škola bez nasiljaOd početka realizacije projekta mentor
 7. AURO – aktivno učenje/nastava za nastavnike koji uče romsku decu, bazični i supervizijski , od 2006 Instruktor
 8. Škola po meri deteta Instruktor
 1. Učešće na ostalim oblicima stručnog usavršavanja i Objavljeni radovi (konferencije, okrugli stolovi, sabori, savetovanja…) (članci, knjige…)
 2. Svetski kongres pedijatrije, Dubai, 2010. Aktivno i pasivno pušenje kod mladih, Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogu kongresa/
 3. Evropski kongres pedijatrije, Moskva 2009. Deprivacija sna kod mladih
 4. Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogu kongresa
 5. Drugi kongres DEAPS, Beograd 2009. Uticaj PAS na mentalno zdravlje mladih Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogukongresa
 6. Svetska konferencija za porodičnu medicinu WONCA/ Pariz, 2007. Kako mladi, fizički zdravi i sa hroničnim bolestima procenjuju svoje samopoštovanje
 7. Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rada objavljen u Katalogu kongresa
 8. Evropska konferencija za porodičnu medicinu, WONCA, Firenca 2006. Ekologija mladalaštva
 9. Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogu kongresa
 10. Evropska konferencija za porodičnu medicinu, WONCA, Kos, Grčka 2005. Komparativna analiza stavova učenika o heteroseksualnim odnosima i suprotnom polu Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogu kongresa
 11. Prvi kongres DEAPS, Beograd 2005. .Govor emocija kod mladih
 12. Koautor istraživanja i učesnik poster prezentacije kongresa Abstrakt rad objavljen u Katalogu
 13. Svetska konferencija za porodičnu medicinu, WONCA, Orlando, SAD 2004. O emocijama mladih Koautor istraživanja Abstrakt radobjavljen u Katalogu kongresa

Učešće u projektima

 1. Aktivno nastava/učenje kao Instruktor
 2. AURO kao Instruktor
 3. Participacija mladih kao Instruktor
 4. Škola roditeljstva kao Autor ,voditelj i koordinator
 5. Alternativa nasilju kao Autor ,voditelj i koordinator
 6. Škola bez nasilja kao mentor
 7. Porodično/partnersko nasilje kao Koautor i realizator programa
 8. Letnji eko kamp kao Autor ,voditelj i realizator

Članstvo u domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama, društvima, udruženjima

 1. Društvo psihologa Srbije od 1980. Godine član
 2. Obrazovni forumČlan i učesnik Susreta OF