Prof. dr. Slavča Hristov

dr_slavca_hristovRedovni profesor na Katedri za odgaivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu

Oblast istraživanja

Najznačajnije oblasti istraživanja dr Slavča Hristova su uslovi gajenja, dobrobit, ponašanje, stres i biosigurnost farmskih životinja, a naročito goveda i svinja. Pored toga, dr Slavča Hristov bavi se istraživanjima mastitisa krava, zarazne šepavosti ovaca, otkrivanjem hroničnih urinarnih infekcija krmača, kao i sagledavanjem toksičnosti selena kod pilića i svinja. U oblasti zoohigijene bavi se istraživanjima primene dezinfekcije u stočarskoj proizvodnji. Pored navedenih oblasti istraživanja u konvencionalnoj proizvodnji bavi istraživanjima istih i u organskoj proizvodnji.

Reprezentativne reference

1. Hristov S., Mihailović M., Todorović Mirjana (1999): Treatment of ovine footrot with zinc sulfate/sodium lauryl sulfate footbathing. Acta Veterinaria, 49, 4, 247 – 254.

2. Hristov S., Marijana Vučinić, Mirjana Todorović and Ljiljana Bokan (1995): Effects of stage of gestation, partus and housing system on serum aspartate aminotransferase activities in holstein-frisian heifers and cows. Acta Veterinaria 45, 5-6, 293-298.

3. Todorović Mirjana, Mihailović M., Hristov S. (1999): Effects of excessive leves of sodium selenite on daily weight gain, mortality and plasma selenium concentration in chickens. Acta Veterinaria, 49, 5-6, 313-319.

4. Hristov S., Relić Renata, Joksimović-Todorović Mirjana, Davidović Vesna 2006. Mikroklimatski i higijenski uslovi gajenja goveda. Poglavlje u monografiji: Ostojić M. (2006): Zlatarski sir. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 55-78.

5. Hristov S., Vučinić Marijana, Relić Renata, Stanković B. (2006): Uslovi gajenja, dobrobit i ponašanje farmskih životinja. Biotehnologija u stočarstvu, 22, 73-84. (Referat po pozivu).

6. Hristov S., Renata Relić, Vuković D., Stanković B., Joksimović-Todorović Mirjana, Davidović Vesna, Gavrić B. (2006): Odnos između broja somatskih ćelija, sadržaja proteina i mlečne masti i uzročnika mastitisa. «Biotehnologija u stočarstvu», 22, 749 – 760.

7. Hristov S., Stanković B., Relić Renata (2002): Higijenski uslovi gajenja, ponašanje i dobrobit svinja. Savremena poljoprivreda, Vol. 51, 3-4, 61-66.

8. Hristov S., Joksimović Todorović Mirjana, Relić Renata, Stojanović B., Stanković B., Vuković D., Davidović Vesna (2007): Uticaj dezinfekcije vimena, faze laktacije i sezone na pojavu mastitisa krava. Savremena Poljoprivreda, Vol. 56(1-2): 138-143.

9. Todorović Mirjana, Jovanović M., Jokić Ž., Hristov S. and Davidović Vesna (2004): Alterations in liver and kidneys of chickens fed with high rates of sodium selenite or selenized yeast. Acta Veterinaria, Beograd, Vol 54, No2-3, Pp 191-200.

10. Joksimović-Todorović Mirjana, Jokić, Ž., Hristov S. (2006): The effect of different levels of organic selenium on body mass, bodyweight gain, feed conversion and selenium concentration in some gilts tissues. Acta Veterinaria, Beograd, Vol. 56, No 5-6, Pp 489-495.

Tekući projekti

1. Nacionalni projekat: Razvoj i implementacija standarda dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

2. The European Union FP7 Project with title: „ROSA“ („Reinforcement of Sustainable Aquaculture“, No 205135)

Stručna usavršavanja

U toku 1989. godine Dr Slavča Hristov obavio je dvomesečni studijski boravak u Institutu za anatomiju, fiziologiju i higijenu domaćih životinja Univerziteta u Bonu (Institut für Anatomie, Physiologie und Hygiene der Haustiere der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn). U toku 2001. godine završio je obuku za PLA trenera za metode procene poljoprivredne situacije u selima Srbije (u organizaciji Saveznog ministarstva za privredu i unutrašnju trgovinu). U toku 2003. godine uspešno je završio obuku pod nazivom Poboljšanje predavačkih i istraživačkih akademskih veština u poljoprivrednim naukama” u okviru projekta Obrazovnog Foruma i Poljoprivrednog fakulteta. Obuku o proizvodnji i sertifikaciji u organskoj poljoprivredi (u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Ministarstva za unutrašnje i ekonomske odnose Srbije i Crne Gore) završio je takođe 2003. godine. U toku 2008. Godine uspešno je završio obuku na seminaru HACCP na farmama muznih krava, a u 2009. godini obuku na seminaru HACCP na farmama tovnih junadi u organizaciji United States Department of Agriculture (USDA; USA). U toku 2009. godine završio je pet modula, a u 2010. godini još tri modula u programu za obuku trenera u oblasti zaštite dobrobiti životinja (Red Meat Training Trainers Program; Animal welfare Training) u organizaciji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) iz Velike Britanije, Univerziteta u Bristolu (University of Bristol, School of Clinical Veterinary Science) i Fakulteta veterinarske medicine iz Skoplja. Projekat obuke je podržan od strane TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange is an instrument of the Directorate-General Enlargement of the European Commission).

Drugi relevantni podaci

Prof. dr Slavča Hristov je predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje Poljoprivrednog fakulteta od 2007. godine. Od 2009. godine dr Slavča Hristov član je Etičkog Saveta Republike Srbije za dobrobit životinja. Pored toga, član je i Veterinarske komore Srbije i uređivačkog odbora časopisa za unapređenje proizvodnje, prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda “Mlekarstvo”. Objavio je više od 200 radova u časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima, jedan udžbenik, jedan praktikum i 6 monografija. Učestvovao je u izradi 11 projekata i dve strategije. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu više od 90 diplomskih radova studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju. Bio je mentor ili član komisija za ocenu i odbranu 3 doktorske disertacije, 11 magistarska i 4 specijalistička rada na Fakultetu veterinarske medicine i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 2002. godini bio je lokalni konsultant FAO i Svetske Banke u pripremi projekta «Danube River Enterprise Pollution Reduction Project».