Završna faza projekta AUNSN

Projekat AUNSN- završna faza projekta: završetak Priručnika koji treba da sadrži i priloge učesnika seminara I izrada godišnjeg izveštaja o realizaciji projekta u celini sa preporukama.